DMCA

GIRLISH is een online serviceprovider zoals gedefinieerd in de Digital Millennium Copyright Act. We bieden wettelijke auteursrechteigenaren de mogelijkheid om zichzelf op internet te publiceren door verschillende soorten media te uploaden, te verstoren en weer te geven. We bewaken, screenen of anderszins niet de media die door gebruikers van de service naar onze servers is geรผpload.

We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van wettelijke auteursrechteigenaren krachtig beschermen. Als u de auteursrechteigenaar bent van inhoud die wordt weergegeven op de GIRLISH-website en u het gebruik van de inhoud niet hebt geautoriseerd, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen zodat we de vermeend inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen.

Om het proces te vergemakkelijken, hebben we een online formulier voor uw gebruik verstrekt. We kunnen geen actie ondernemen als u ons niet de vereiste informatie verstrekt. Vul daarom alle velden nauwkeurig en volledig in. U kunt ook een schriftelijke kennisgeving per e-mail, fax of post sturen naar onze DMCA Agent, zoals hieronder vermeld. Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten: Specifieke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden. Als u een overtreding of meerdere auteursrechtelijk beschermde werken met een enkele melding aanvoert, moet u een representatieve lijst indienen die specifiek elk werk identificeert waarvan u allemaal wordt overtreden. Specifieke identificatie van de locatie en beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of op het onderwerp van de inbreukmakende activiteit met voldoende gedetailleerde informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. U moet de specifieke URL of URLโ€™s of de webpaginaโ€™s opnemen waarop het vermeend inbreukmakende materiaal zich bevindt. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, die een naam, telefoonnummer en e-mailadres kan bevatten waarmee contact kan worden opgenomen met de klagende partij. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw is dat het materiaal gebruikt op de manier die wordt bekritiseerd of dat het niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van misbruik of meineed, dat de aanklagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar of een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.